O metodě

Biorezonanční metoda Bicom (https://www.bicom-optima.cz/) se používá v západní Evropě již více než 25 let v lékařství a přes 10 let ve veterinární medicíně. Patří stejně jako např. homeopatie, akupunktura a jiné metody přírodního léčitelství do oblasti tzv. „alternativní medicíny“.

Důležité teoretické základy biorezonanční terapie se potvrzují prostřednictvím nejnovějších poznatků v kvantové fyzice a v biofyzice, avšak nejsou ještě akceptovány současnými názory „školní medicíny“. Podle poznatků kvantové fyziky mají materiální částice jak vlnový tak i částicový charakter. To znamená, že hmota je vlastně energie a každá substance – tedy i každá buňka, každá část těla, ale také viry, bakterie, pyly, toxin, nikotin atd. – má elektromagnetické vyzařování.

Každá substance má podle své vlastnosti určitou typickou vlnovou délku nebo frekvenci se zcela individuální charakteristikou. To se označuje také jako frekvenční vzorek.